Overlijden Henny Pijper

Afgelopen donderdag 6 juni is ons oud lid Henny Pijper na een kort ziekbed op 86 jarige leeftijd overleden.
Voor een aantal wat oudere leden was Henny een bekende Brandenburger. Hij heeft in de eind 60tiger en begin 70er jaren velen training gegeven en gecoached.
Ook heeft hij zich jaren ingezet voor het wedstrijdzwemmen, hij was tijdwaarnemer en kamprechter bij de vele zwemwedstrijden die werden georganiseerd door de KNZB.
Binnen Brandenburg zowel voor de zwemclub maar ook voor het zwembad was hij de technische man. Voor het zwembad heeft hij dit tot op late leeftijd vol gehouden.
Henny was samen met Clazien de barbezetting bij de vele klaverjas toernooien die wij in het verleden organiseerden. De bar is open was zijn bekende kreet om de omzet te stimuleren.
BZC Brandenburg is dankbaar voor wat Henny voor de club heeft gedaan en heeft betekend en wenst Clazien en verdere familie veel sterkte toe.

Bestuur Biltse ZwemClub Brandenburg