Gedragscode

Gedragscode BZC Brandenburg & HBW

BZC Brandenburg doet veel aan het leuk en veilig houden van de sport. Dit moet bijdragen aan een prettige clubbeleving. Het is daarom van groot belang dat de club een veilige omgeving waarborgt. Dit doen we door een open en positieve sfeer te creëren. Het maken van duidelijke afspraken over omgangsvormen helpt daarbij. Deze zijn vastgelegd in verschillende gedragscodes.

Gedragscode BZC Brandenburg
Bij BZC Brandenburg, willen wij dat het gedrag en de invloed van spelers, trainers, coaches en supporters langs het zwembad positief en ondersteunend is. Om dit te bereiken heeft het bestuur van BZC Brandenburg een gedragscode opgesteld, onze spelregels in het omgaan met elkaar. Wij vinden de sfeer binnen de vereniging erg belangrijk en wij verwachten dat iedereen een positieve bijdrage levert binnen het functioneren van onze zwemclub. Wij gaan er van uit dat iedereen binnen de vereniging zich aan de regels van de gedragscode conformeert.


Waarom een gedragscode
De sportwereld is de laatste jaren harder en agressiever geworden. Ook in de maatschappij is er in dit opzicht het één en ander verandert. Het spel verruwt, de agressie rondom de wedstrijden neemt toe. Heel wat mensen zijn mondiger en veeleisender geworden, in ieder geval zijn er voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken. BZC Brandenburg wil een vriendelijke club zijn, waar het gedrag van sporters, coaches, trainers en supporters, positief, stimulerend en vormend is.


Wat zijn onze afspraken (gedragscode)?

 • Alle leden en onze gasten moeten kunnen sporten in een plezierige en veilige omgeving.
 • Respecteer iedereen die binnen de zwemsport actief of passief bezig is.
 • Houd je aan de regels die tijdens de wedstrijd gelden.
 • Waardeer dat anderen zoals coaches, trainers, scheidsrechters, bestuurders en andere vrijwilligers zich inzetten voor de vereniging.
 • Behandel iedereen gelijkwaardig, sta open voor iedereen.
 • Gebruik geen geweld rondom het zwembad, zowel verbaal als fysiek.
 • Iedereen die bij onze vereniging betrokken zijn, zetten zich in om alles rondom de trainingen en de wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen.
 • Tegen je verlies kunnen, accepteren dat de andere partij beter is of meer geluk heeft gehad.
 • Zet je in voor jezelf, je team en de club. 
 • Sport als team
 • Wens voor de wedstrijd je tegenstander en de scheridsrechter een fijne wedstrijd toe.
 • Geef na afloop van de wedstrijd de tegenstanders en de scheidsrechter een hand.
 • Accepteer als de scheidsrechter een beslissing neemt, ook als je het er niet eens mee bent (er zijn officiële klachetnprocedures bij de KNZB).
 • Op de tribune, in het clubhuis, de kleedkamer en in de social media(MSN, Twitter, Hyves, etc.) wordt geen agressieve of schunnige taal gebruikt dat in verband kan worden gebracht met BZC Brandenburg.
 • Spelers die zich misdragen, worden aangesproken door teamgenoten, de coach, de trainer of het bestuur. Bij herhaaldelijk wangedrag kan er door het bestuur een sanctie worden opgelegd.
 • Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode.


Gedrag supporters
Bij BZC Brandenburg willen we graag dat het gedrag en de invloed van de supporters positief en ondersteunend is. Het mag niet zo zijn dat de scheidsrechter de schuld krijgt van wangedrag van (een) speler(s). Maak geen opmerkingen tegen of over de scheidsrechter.

Wij willen van onze supporters dus graag zien:

 • Blijf positief, juist bij verlies. Winnen is leuk, verliezen hoort er echter ook bij.
 • Gebruik geen agressieve of schunnige taal op de tribune, het clubhuis, in en rond het zwembad (ook bij bezoek van een andere vereniging) of op social media.
 • Applaudisseer voor knap spel van zowel het BZC Brandenburg-sporters als dat van de tegenstander.
 • Moedig BZC Brandenburg-sporters aan en maak de sporter niet af voor haar/zijn fouten, ook niet op social media.
 • Respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Supporters moedig tijdens de wedstrijd aan, de instructies geeft de coach.

 

Het bestuur van BZC Brandenburg is te allen tijde bereid deze gedragscode mondeling toe te lichten en op- en aanmerkingen of aanvullingen zijn van harte welkom.