Brandenrobbers slopen bouwbedrijf

AMERSFOORT – Het combinatieteam o13 van Brandenburg en de Robben heeft  de altijd lastige uitwedstijd tegen het Amersfoort met dezelfde cijfers weten te winnen.

De gastheren (m/v), die dit jaar om esthetisch-constructieve  redenen onder de artiestennaam Schoonderbeek Bouw aan de competitie deelnemen, wisten in hun fameuze Torenbad niet boven zichzelf uit te stijgen en gingen kansloos met 0-13 ten onder. De bovenliggende en nog wekelijks beter wordende Brandenburg-Robben-combinatie speelde de bal soepel in driehoekjes rond, had tot eind het initiatief en vond tegenstander aan het eind zoek gespeeld terug. De analisten van de grote tv-zenders waren na de wedstrijd unaniem van mening dat de spreekwoordelijke “op het oog onzichtbare wildgroei aan spelcontrole” voor de tegenstander dermate verwarrend was dat dit “zonder tijdklok niet te volgen is”. Als Amersfoort dus binnenkort een mooi, nieuw, digitaal geklokt bad heeft, weten wij wat daarvan de reden is.

Daarnaast werd volop gespeculeerd over de voor de pers niet-toegankelijke donderdagtraining van de Brandenrobbers, waar twee topspelers (m/v) zijn gesignaleerd die niet alleen nauwe banden onderhouden met het technisch hart, maar ook met de penningmeester van de club. Net als bij een krachtige zwemslag, zullen wij van uw website niet rusten voor het onderste been boven is. De vraag is of dit voor eerdergenoemd bouwbedrijf op tijd is.