Algemene Leden Vergadering 2016

Beste leden, ouders/verzorgers,

Op 15 december 2016 vind onze jaarlijkse ALV plaats in het clubhuis de 5e periode. De aanvang van de ALV is om 20:00 uur en de 5e periode is vanaf 19:30 uur open.

De agenda voor de ALV is als volgt:

1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Terugkijken op het afgelopen jaar
4. Cijfers vorig jaar
5. Begroting huidig seizoen
· Vaststellen dat contributie ongewijzigd blijft
6. Samenstelling Bestuur
· In ieder geval aftreden Henk als Penningmeester, bestuur stelt Jan G voor
· Henk wordt bestuurslid
· Zijn er nog anderen die herkozen moeten worden
7. Stand van zaken vereniging, uitdagingen lopend seizoen
· Trainingstijden
· Trainers
· Financieel
· vrijwilligers
8. Stand van zaken nieuw zwembad
9. Rondvraag

Tot 15 december!!